โครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตา

ตำบลเกาะกลาง – ตำบลเกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี่เตรียมความพร้อมชุมชน

ที่ปรึกษาได้ดำเนินการเข้าพบผู้นำชุมชน ผู้อำนวยการโรงเรียนและโรงพยาบาลบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการ ในระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2563 เพื่อแจ้งข้อมูล รายละเอียดโครงการเบื้องต้น และแผนการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้ผู้นำชุมชนในพื้นที่โครงการรับทราบข้อมูลข่าวสาร แสวงหาผู้นำชุมชนที่ไม่เป็นทางการ ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้ชี้นำ เตรียมความพร้อมของสถานที่ อุปกรณ์ และกลุ่มเป้าหมายในการประชุม และรับทราบความคิดเห็นของผู้นำชุมชนต่อการพัฒนาโครงการเบื้องต้น โดยดำเนินการเข้าพบหน่วยงาน ได้แก่ ที่ว่าการอำเภอเกาะลันตา องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง กำนันและผู้ใหญ่บ้านตำบลเกาะกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาน้อย กำนันและผู้ใหญ่บ้านตำบลเกาะลันตาน้อย องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ กำนันและผู้ใหญ่บ้านตำบลเกาะลันตาใหญ่ เทศบาลตำบลศาลาด่าน กำนันและผู้ใหญ่บ้านตำบลศาลาด่าน เทศบาลตำบลเกาะลันตาใหญ่ โรงเรียนบ้านทุ่งวิทยพัฒน์ โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน โรงเรียนบ้านพระแอะ โรงพยาบาลเกาะลันตา เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล และโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเล อันเนื่องมา จากพระราชดำริ


ภาพบรรยากาศเตรียมความพร้อมชุมชนติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม


เว็บไซต์โครงการ : www.เส้นทางเชื่อมเกาะลันตา.com

สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวงชนบท
เลขที่ 9 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทรศัพท์ : 0 2551 5545
โทรสาร : 0 2551 55347
ด้านวิศวกรรม
บริษัท เอพซิลอน จำกัด
เลขที่ 335 หมู่ 3 อาคาร เอพซิลอน ถนนบางกรวย-ไทรน้อย
ตำบลางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
โทรศัพท์ : 0 2920 9930-4
โทรสาร : 0 2570 2767, 0 2571 2776
ติดต่อ : คุณทอง หวังสันติวงศา
โทรศัพท์มือถือ 0 8162 21608

ด้านการออกแบบ
บริษัท สแปน จำกัด
เลขที่ 378 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10130
โทรศัพท์ : 0 2718 7304-6
โทรสาร : 0 2718 7303
ติดต่อ : คุณจงรักษ์ พรหมคนซื่อ
โทรศัพท์มือถือ 0 8135 08849
ติดต่อ : คุณฐิติกรณ์ อภิบุญสุวรรณ
โทรศัพท์มือถือ 0 8198 79284
ด้านสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของประชาชน
บริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
เลขที่ 16,18 ซอยนวมินทร์ 98 ถนนนวมินทร์
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์ : 0 2948 6014 8
โทรสาร : 0 2948 6013

COPYRIGHT © PRE-DEVELOPMENT CONSULTANT CO.,LTD. ALL RIGHT RESERVED.
จำนวนผู้เยี่ยมชม