โครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตา

ตำบลเกาะกลาง – ตำบลเกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี่วีดีทัศน์ประกอบการประชุมหารือมาตรการและปัจฉิมนิเทศ
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม


เว็บไซต์โครงการ : www.เส้นทางเชื่อมเกาะลันตา.com

สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวงชนบท
เลขที่ 9 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทรศัพท์ : 0 2551 5545
โทรสาร : 0 2551 55347
ด้านวิศวกรรม
บริษัท เอพซิลอน จำกัด
เลขที่ 335 หมู่ 3 อาคาร เอพซิลอน ถนนบางกรวย-ไทรน้อย
ตำบลางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
โทรศัพท์ : 0 2920 9930-4
โทรสาร : 0 2570 2767, 0 2571 2776
ติดต่อ : คุณทอง หวังสันติวงศา
โทรศัพท์มือถือ 0 8162 21608

ด้านการออกแบบ
บริษัท สแปน จำกัด
เลขที่ 378 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10130
โทรศัพท์ : 0 2718 7304-6
โทรสาร : 0 2718 7303
ติดต่อ : คุณจงรักษ์ พรหมคนซื่อ
โทรศัพท์มือถือ 0 8135 08849
ติดต่อ : คุณฐิติกรณ์ อภิบุญสุวรรณ
โทรศัพท์มือถือ 0 8198 79284
ด้านสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของประชาชน
บริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
เลขที่ 16,18 ซอยนวมินทร์ 98 ถนนนวมินทร์
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์ : 0 2948 6014 8
โทรสาร : 0 2948 6013

COPYRIGHT © PRE-DEVELOPMENT CONSULTANT CO.,LTD. ALL RIGHT RESERVED.
จำนวนผู้เยี่ยมชม